“Beter apotheekbeheer door samenwerking.”

AFS cvba groepeert momenteel 28 apotheken met meer dan 50 apothekers. AFS streeft naar de vrijwaring van het vrij beroep van apotheker: dit is het ongebonden en deontologisch uitoefenen van de opdracht van apotheker.

Tegelijk streeft AFS naar kwaliteitsverbetering door schaalvergroting van apotheken. Doordachte fusies zorgen voor economisch leefbare apotheken, waarin samenwerking en efficiënte taakverdeling centraal staan. Actieve zelfstandigen creëren voor zichzelf een nieuwe opdracht in de fusie-apotheek. Voor wie zijn loopbaan wenst te beëindigen, is toetreden tot een fusie een waardevolle manier om zijn apotheek over te laten. Op deze manier behouden we belangrijke apotheken voor de vrije apotheker.

Als collectief en als stille vennoot in vennootschappen zorgt AFS voor de continuïteit in het beheer van de apotheken. Hoogstaande dienstverlening zoals autonome IMV voor ambulante patiënten, een kwaliteitsverantwoordelijke, een aankoopverantwoordelijke, een personeelsdienst en een boekhouding ondersteunen de werking van de apotheken in de groep in al hun aspecten.  Bij AFS kunnen beginnende apothekers een ervaringsgerichte loopbaan aanvatten, en je kan doorgroeien in een loopbaan waarin je zelfs mede-eigenaar van je apotheek kan worden.

AFS investeert in apotheken maar ook in het beroep van vrije apotheker. Als apotheker heb je de mogelijkheid om een apotheek volgens eigen inzicht te beheren. AFS ondersteunt je en beschikt over statistische profielen vanuit de praktijk en degelijke criteria om alle aspecten van de werking van de apotheek in kaart te brengen.

AFS is een apothekerscollectief voor de apothekers in elk stadium van hun loopbaan. AFS wil een spreekbuis zijn voor het standpunt van de gemotiveerde apotheker, voor wie een vrij beroep synoniem is voor ongebondenheid. AFS staat voor apotheken waarin de apotheker centraal staat en waar collegiale samenwerking en beroepsverdediging reëel zijn.

Bestuur:

Voorzitter van de Raad van Bestuur: Apr. Jan Mannaerts

Contactpersonen:

Secretariaat: Mevr. Linda Everaert

Maatschappelijke zetel:

IMG_4075

Elisabethlaan 156 – 2600 Berchem